Author: admin

За нас

Пристанищен терминал Видин – Юг е разположен в южната промишлена зона в участъка на км 785 до км 785.200 на реката върху площ от 48 дка. Предназначено е за прием и съхранение на насипни, генерални товари и контейнери. Пристанищната кейова стена с наклонен тип е с дължина 200 метра. СКМ Порт Видин АД на този етап разполага с две корабни места, с обща дължина 160м (максимална дълбочина пред корабните места – 2,4м )

Корабните товаро-разтоварни операции се извършват от наличния ел. портален кран, оборудвани с необходимите товаро-захватни устройства. Освен това, терминалът разполага и с тилова техника, а именно:

  • Мини челен товарач BOBCAT
  • Челен телескопичен товарач CATERPILAR
  • Мотокар
  • Вилков товарач
  • Мобилен кран

Предвижда се изграждането на закрити складови помещения за различни товари, чрез които ще се осъществява товаро – разтоварна дейност по индиректен (през склад).Общата открита складова площ е 18000м2, което благоприятсва работата по директен вариант.

Услугите извършвани на територията на СКМ Порт Видин АД са от следния тип:

  • Претоварни услуги

Товаро-разтоварната дейност е основна за пристанището. Пристанището разполага с портални кранове и друга товароподемна техника за товарене и разтоварване на насипни, генерални и всякакъв вид други товари от и на плавателни и сухопътни превозни средства.

  • Складови услуги

Предвижда се изграждането на закрити складови помещения за различни товари.

  • Маневрени
  • Понтонни

Предоставяне на кей, на електричество, на вода, почистване на плавателни съдове на клиентите

  • Други

Предоставяне на претоварна техника.

Подготовка на товари – ремонт на опаковка, преамбалиране, етикиране, препакетиране, маркиране и други

Услуги по желание на клиента;

Ремонтно-технически услуги;

Изготвяне и оформяне на товарни и транспортни документи.

  • СКМ Порт Видин АД е под постоянна лицензирана охрана и 24часово видео наблюдение, гарантиращи сигурността и безопастността на територията на Пристанището.

СКМ Порт Видин Ад е част от обединение на дружества –  „ СКМ Груп „ ЕАД

Ние от „СКМ Порт Видин ” АД се стремим да разширяваме границите на възможностите си, да поддържаме открита комуникация и да работим заедно за постиганeто на успех.

Благодарение на целият екип, дисциплината и начинът ни на работа „СКМ Порт Видин ” АД е просперираща, разрастваща и развиваща се компания.