Мисия

Image

Мисия „СКМ Порт Видин” АД

Успехът не идва благодарение на късмета, а в следствие на целенасочен труд.

Нашата мисия е насочена към подобряване на ефективността и качественото предоставяне на пристанищни услуги, чрез модернизация на пристанищната инфраструктура и предоставяните пристанищни услуги, гарантиращи бързо и сигурно обслужване на нашите клиенти.

Трябва да си добър в различни неща, но за да си успешен трябва да си много добър в едно – За „СКМ Порт Видин” АД това е предоставянето на пристанищни услуги!