Slider-1
„СКМ Порт Видин” АД

Пристанище Видин ЮГ - мащабни в мисленето, смели в избора, отговорни в делата си!

СКМ Порт Видин” АД е пристанище, находящо се в Северозападния град Видин, разположен край десния бряг на река Дунав, с добра достъпност и заема значимо място в областа на националната и европейска транспортна система. СКМ Порт Видин” АД е първото и същевременно последно пристанище на територията на Република България и тази географска част на зоната на ЕС. Ключово предимство на нашето пристанище е своеобразния транспортен възел, образуван от пресечната точка на транспортен коридор №4 и  №7 и същевременно най-краткия път към Гърция, Македония и Сърбия. От тук по коридор № 4 и коридор № 8 минава и пътя към страните от Близкия изток.

Пристанищен терминал Видин – Юг е разположен в южната промишлена зона, в участъка на км 785 до км 785.200 на реката върху площ от 48 дка. То е включено в списъка на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а, ал.1, т.1 от Закона за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България (ЗМПВВППРБ), като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение.

СКМ Порт Видин” Ад е част от обединение на дружества –  СКМ Груп” АД.

Ние от „СКМ Порт Видин” АД се стремим да разширяваме границите на възможностите си, да поддържаме открита комуникация и да работим заедно за постиганeто на успех.

Благодарение на целия екип, дисциплината и начинът ни на работа СКМ Порт Видин” АД е просперираща и развиваща се компания.