“СКМ Секюрити” ЕООД

Image

"СКМ Секюрити" ЕООД - с грижа за Вас!

„СКМ Секюрити“ ЕООД извършва лицензирана охранителна дейност на територията на Видинска област, под контрола на ОД на МВР. Фирмата разполага с професионално обучени кадри с дългогодишен опит, сред които и бивши служители на вътрешното министерство. Предлага въоражена и невъоражена физическа охрана на държавни и общински обекти, вкл. офиси и жилища, лично имущество, селскостопански имоти и др.

„СКМ Секюрити“ ЕООД изготвя експертни оценки на съществуващи системи за сигурност. Разработва конкретни планове за охрана, съобразeни с охранителното обследване и оценка на риска, набелязва действия при кризисни ситуации с инструкции за задълженията на охранителния състав.

Организацията на работа е разработeна в съответствие с изискванията на „Закон за частната охранителна дейност” – (ЗЧОД), „Кодекс на труда” и други нормативни закони.

При сключване на договор с нас гарантираме коректно и стриктно професионално изпълнение на поетите ангажименти, лоялност, сигурност и дискретност.

За контакти: 

Альоша Стефанов – организатор „Охрана“

тел.: +359 887 844 888

е-mail: aliosha.stefanov@skmgroup.eu