„СКМ Рейл“ ЕООД

Image

"СКМ Рейл“ EООД - Ние Можем!

„СКМ Рейл“ ЕООД е лицензирана фирма, която извършва товарен железопътен превоз и маневрена дейност в страната и чужбина. Компанията залага на иновации в областта на транспортните ж-п услуги, като предоставя широк диапазон продукти и поддържа високото им качество.

  „СКМ Рейл“ ЕООД отстоява високо моралните си принципи и изгражда международни контакти. Работи в добро сътрудничество с дългогодишните си партньори.  Предвижда мащабни инвестиции в обновяването на активите си, чрез закупуване на допълнителни локомотиви. Операторът привлича нови клиенти чрез подобряване на конкурентноспособността. Разполага с индустриален железопътен клон, който има връзка с Републиканската ж-п мрежа през гара Видин.

   Служителите в „СКМ Рейл“ ЕООД имат необходимия опит и квалификация за осигуряването на безопасен превоз на ж-п товари.

 
„СКМ Рейл“ ЕООД – 
тел.: +359 887 880 077
 
e-mailskmrail@skmgroup.eu